Web

Zázračnosť s názvom mozog

Riadi všetky naše životné funkcie, pomáha nám prežiť aj najťažšie zvládnuteľné životné situácie. Je neustále aktívny, ale ja pripravený na aktivitu, rozvíjame si ho čítaním a učením, má obrovskú kapacitu, dokáže nám slúžiť celý život. Musíme sa však oň patrične starať, keď chceme, aby sa aj on mohol starať potom do konca nášho existovania o nás. Je totiž neodvratná skutočnosť, že rovnako, ako si ho vieme perfektne viac rozvíjať, vieme si ho sami aj poškodiť a preto by sme mali byť veľmi opatrní.

mozek

Vďaka nemu funguje celé naše telo, tak, ako má. Keď si zmyslíme, že chceme do ruky uchopiť napríklad pohár, je to práve on, ktorý musí najprv vyslať daný signál aby tak naša končatina mohla urobiť. Fungovať by sme bez neho jednoducho nemohli, nie je to možné a práve preto si ho musíme vážiť a musíme sa on aj patrične starať.

Nie je však ani trochu jednoduchý a dá sa o ňom vravieť ako o akomsi malom vesmíre. Obsahuje totižto minimálne toľko nervových buniek ako má aj naša celá, veľká galaxia svojich vlastných hviezd. A pritom to stále nie je koniec, aj každá táto malá nervová bunka má svoje vlastné spojenia s inými neurónmi a to tiež v nemalom počte aspoň cez desať tisíc. Sú to práve tieto impulzy, ktorú putujú spomínanými spojeniami, vďaka ktorým naše končatiny robia pohyby, ktoré sme im prikázali a naše ústa dokážu rozprávať.

myšlenka

Človek je veľmi obdivuhodná bytosť. Dokážeme skutočne veľmi veľa a čo je najlepšie, dokážeme sa neustál zlepšovať, rozvíjať a zdokonaľovať v takmer všetko čo robíme. Je úžasným „prístrojom“, ktorý je nesmierne komplikovaný a citlivý a práve preto je aj jeho najmenšie poškodenie veľmi závažné a nebezpečné.
Výskumov ohľadom mozgu sa už robilo v skutočnosti veľmi veľa. Aj napriek tomu však stále nevieme s určitosťou povedať, na čo presne každá jedna jeho časť slúži a vďaka čomu sa čo v našom tele deje. Má však úžasné schopnosti, a preto mu máme byť za čo vďační.