Business

Konkurencia z každej strany, alebo tvrdý a nekončiaci boj


Ak na začiatku 90- tych rokov dospelý človek na Slovensku ovládal angličtinu, prácu s počítačom a internetom, dokonca mal aj maturitu, bol svetlou výnimkou a tieto jeho znalosti by v každom serióznom zamestnávateľovi vzbudili veľký záujem. No ako je to dnes? Tieto znalosti sú už základom, ktoré ovládajú aj deti. Na trh práce prichádzajú každoročne mladí záujmeci s maturitou, aspoň priemernou znalosťou anglického či nemeckého jazyka, no a v oboroch počítače a internet sú doslova ako doma.

osoba

Trh práce so ctižiadostivými a mladými ľudmi je stále preplnený a pokiaľ ste kandidátom na nejaké lepšie pracovné miesto, samotný pohovor je kvôli konkurencii veľmi ťažký. Povedzme si pravdu, úspešný pohovor v takýchto prípadoch nie je ani len zďaleka zaručený. Vlastne zaručené nie je ani vaše terajšie miesto. Konkurenciou však nemyslím len čerstvých 20 ročných uchádzačov, svoje znalosti v týchto oboroch si už hromadne dopĺňajú i ročníky o desať, možno aj dvadsať rokov staršie. Doba, služby, znalosti, všetko sa inovuje, následkom čoho sa inovujú i znalosti ľudí.

Ako teda nezaostať v týchto znalostiach pozadu? Už totiž dávno nežijeme v dobe kolektívneho prístupu a trvalých pracovných miest, žijeme v drsnej kapitalistickej džungli a riadime sa Darwinovou teóriou, v ktorej prežívajú len tí najsilnejší, alebo v dnešnej dobe skôr najmazanejší, najprínosnejší a tí, na ktorých sa dá ušetriť. Je to žiaľ tak, ľudská súdržnosť z objektívneho pohľadu už dávno neexistuje. Veď stretávame prípady, kedy 58 ročného človeka prepustia z práce a žiadna inštitúcia sa nad tým nepozastaví. Okrem nespokojných úvah teda máme na výber ešte pár možností, aby sme zotrvali v boji.

pohovor

•         Doplniť, respektíve zlepšiť znalosť cudzích jazykov – Samoučbou, kurzom, alebo cestovaním.
•         Doplniť, respektíve vylepšiť počítačové znalosti– Mať prístupný počítač a internet a orientovať sa hlavne na tvorbu webu, prácu s grafikou, no a samozrejme balíkom Microsoft Office.
•         Rekvalifikovať saformou dostupných kurzov, zameriať sa na odbor a výučbu, ktorá by nás relatívne bavila a posúdiť, či má dotyčná kvalifikácia na trhu práce reálne šance.