Business

Meškanie alebo zrušenie letu: Nemusíte panikáriť, možno máte nárok na finančnú kompenzáciu

Nariadenie EÚ 261/2004 nám vraví o práve zákazníka leteckej spoločnosti, ktorý má v prípade dlhého meškania alebo priamo zrušenia letu nárok na finančnú kompenzáciu. Musia byť však splnené isté podmienky a treba rátať s tým, že celú vec bude lepšie riešiť profesionálnym postupom, respektíve proces zveriť do rúk odbornej agentúre. Laické požadovanie odškodného môže skončiť v tom lepšom prípade tým, že sa uspokojíte s menšou čiastkou, než aká vám v skutočnosti prináleží. Nebol by to vôbec jediný prípad, preto je vždy lepšie požiadať o pomoc odborníkov, ktorí nedisponujú len právnymi radami, ale tiež potrebným know-how, dokumentáciou a priamymi postupmi. Pomôcť vám môže meškanie lietadla claimcloud.cz.

Lietadlo pristálo na dráhe, západ slnka, večer.jpg

Začať riešiť vzniknutý problém však môžete aj vy
Dôležité je nespanikáriť a vedieť danú situáciu čo najlepšie využiť. Miesto rozčuľovania sa a hádok s personálom je lepšie zájsť priamo do zákazníckeho centra leteckej spoločnosti. Tu si jednoducho vyžiadate písomné potvrdenie o vzniknutej udalosti. Tým pádom máte v ruke jeden z podstatných dôkazov.
Náhradný let
Ak príde priamo k zrušeniu vášho spoja, letecká spoločnosť musí poskytnúť náhradný let. Avšak v situácii, kedy ste mali v pláne iba krátkodobý pobyt môže takéto riešenie strácať zmysel. A práve vtedy nastáva moment, kedy je zrejme jediným efektívnym odškodnením finančná kompenzácia alebo preplatenie plnej sumy, ktorú ste minuli za zakúpenie letenky.

Letisko, veľa ľudí, zhon.jpg

Nie vždy musí ísť o peňažné vyrovnanie
V prípade, ak je meškanie menšie než 3 hodiny, cestujúci má nárok na občerstvenie, nápoj, dva telefonáty a zaslanie rovnakého počtu e-mailov. Dokonca na ubytovanie a odvoz do hotela. O finančnom odškodnení však v takomto prípade nevravíme.

  • O finančnej kompenzácii vravíme v prípade, ak lietadlo príde do stanovenej destinácie s omeškaním nad 180 minút. Dôvodom takisto nesmú byť mimoriadne okolnosti ako napr. zmena počasia, štrajk zamestnancov či prírodná katastrofa.