Business

Prečo sa oplatí kúpiť s.r.o. namiesto jej založenia?

Mnoho ľudí sa namiesto zdĺhavého zakladania podnikateľských subjektov radšej obráti na služby, ktoré sa zaoberajú ponukou predaja už vopred založených spoločností. K tomu rozhodnutiu ich najčastejšie vedie rýchlosť celkového procesu kúpy, vďaka ktorému sa stávajú takmer okamžite konateľmi vybranej firmy a môžu začať hneď vykonávať podnikateľskú činnosť. Pri takomto predaji si môže záujemca často vyberať spomedzi viacerých typov spoločností. Zväčša ide o predaj s.r.o. s históriou, bez histórie (novozaložená), s.r.o., ktorá je platcom DPH, či nie je zaregistrovaná k DPH. Pre každého človeka môže byť výhodnejšie kúpiť inú spoločnosť, preto sa nedá špecifikovať presne, ktorá z nich je najvhodnejšia. Môžeme však jednotlivé firmy porovnať a priblížiť tak špecifiká, podľa ktorých sa budete vedieť lepšie rozhodnúť, čo je pre vás ideálnejšia voľba.

Podpisovanie dokumentácie

S.r.o. s históriou – takáto spoločnosť môže byť skvelou voľbou, pretože už má za sebou nejakú podnikateľskú činnosť a teda už nadviazala určité obchodné vzťahy s obchodnými partnermi, dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími subjektami, ktoré s ňou možno budú chcieť spolupracovať aj naďalej. Prípadne si vďaka predchádzajúcim obchodným vzťahom, bude firma môcť lepšie nájsť nové subjekty, s ktorými bude spolupracovať.

S.r.o. bez histórie (novozaložená) – ide o nové spoločnosti, ktoré doposiaľ nerealizovali vôbec podnikateľskú činnosť a tým pádom nemajú za sebou žiadnu históriu. Môžu byť výhodné z toho hľadiska, že s.r.o., ktorá má už nejakú históriu bude mať skryté záväzky, či iné nepríjemnosti, vyplývajúce práve z jej predošlého podnikania. Naopak pri novozaloženej firme, ktorá nikdy nepodnikala, takéto skryté problémy nehrozia.

Predajné stretnutie

S.r.o. neregistrovaná k DPH – spoločnosť, ktorá nie je registrovaná k DPH je pre mnohých budúcich podnikateľov stále dobrou voľbou. Avšak môže stať, že pri určitej podnikateľskej činnosti (napr. nákup tovaru z inej krajiny), s.r.o. neregistrovanej k DPH vzniknú náklady navyše, od ktorých by ako platca DPH bola oslobodená.

S.r.o. registrovaná k DPH – jej najväčšia výhoda spočíva v ušetrení času, ktorý by bol budúci podnikateľ nútený stráviť vykonávaním všetkých činností, vypĺňaním dokumentácie a návštevami úradov, nevyhnutných k splneniu podmienok registrácie ako platca DPH.