Móda

Fair trade. Nová značka oblečenia? Nie, nový spôsob jeho výroby!

Nebolo to tak dávno, keď každý nový kúsok v šatníku bol výnimočný a preplnené skrine sme poznali hlavne z filmov. No, časy sa zmenili a obchody, naše skrine a domácnosti sa stali doslova zasypané oblečením. Hlavne tým lacným. Tričká za pár eur, ktoré v našich očiach nemajú žiadnu cenu. Ak sa sperú, či inak poškodia, s pokojným srdcom ich vyhodíme. Veď za tých pár eur si kúpime ďalšie.

ekologie

Keď má pár eur oveľa vyššiu hodnotu…

Čo je však tiež rozdiel oproti minulosti, je spôsob výroby, o ktorom by mohli hodiny hovoriť hlavne obyvatelia Ázie a krajín tretieho sveta. Nie však v pozitívnom zmysle slova. Našťastie, v poslednom období stále viac a viac ľuďom začína záležať okrem výzoru aj na tom, kde a za akých podmienok bolo to ich obľúbené tričko vlastne vyrobené.

Fair trade

Tu prichádza do popredia pojem fair trade, alebo spravodlivý obchod. Tento pojem označuje producentov, ktorí za primeraných podmienok vyrobili daný produkt s dôrazom na ochranu práv pracovníkov, ochranu životného prostredia.
Keď teda nosí produkt označenie fair trade, znamená, že bol vyrobený za spravodlivých podmienok s dôrazom na udržateľnosť.

butik

Dôraz na podmienky

Férové obchodovanie podporuje výrobcov z chudobných krajín, alebo regiónov. Na znak férovosti sa napríklad minimálna výkupná cena dohaduje vopred, podpisujú sa dlhodobé zmluvy na odber produktov/výrobkov. Navyše, práva zamestnancov sú prísne dodržiavané a kontrolované certifikačným orgánom. Zamestnanci nemôžu byť deti, ani otroci a majú právo zakladať odborové organizácie.
Počas celého procesu výroby sa volia také pracovné postupy, aby chránili a neničili životné prostredie. Dôraz sa kladie na trvalú udržateľnosť.Žiadne vypúšťanie chemikálií, alebo bezhlavé klčovanie pralesov.

  • Ochrana vôd a vodných zdrojov
  • Obmedzenia v súvislosti s využívaním rôznych chemikálií
  • Zákaz geneticky modifikovaných organizmov
  • Podpora biodiverzity
  • Zodpovedné zneškodňovanie odpadu a narábanie s ním

Spravodlivý obchod nie je teda nejaká krátkodobá iniciatíva. Snaží sa o to, aby to, čo poznáme v našich zemepisných šírkach pod pojmom pracovné podmienky, pracovná morálka, bolo dodržiavané aj v tých najchudobnejších častiach sveta. A aby daň pár eurového trička nebola v skutočnosti oveľa vyššia.