Deti dnešného sveta – spása budúcej éry?

Často počuť vyjadrenia plávajúce z úst dospelých, energicky vyšťavených jedincov, že my – mladá krv dnešných dní sme jediní, ktorí sa môžu postaviť zoči-voči zaužívanému a pripraviť pôdu pre spektrum rozličných reforiem. Vkladajú do mladých mozgov až fascinujúce presvedčenie, že systém v područí niekoho z nás sa zmení zásadne k lepšiemu. Sledujúc vývoj z ekonomického či politického hľadiska, pokladajú za nevyhnutné vtiahnuť nás do problematiky bytia a zapečatiť náš vývoj krásou ich návrhov k lepšiemu, komentárov voči všetkému, čo sa deje. Úloha nadmieru dôležitá, áno. Ale ako si potom vysvetliť fakt, že z nás ako potenciálnych mudrcov nasledujúcej éry vyrastá opäť hŕstka skorumpovaných bytostí už v tak mladom veku, ktoré ako jediný vhodný nástroj vyjadrenia používajú aroganciou nabité gestá a vulgárne ladené frázy? Nie je toto všetko zlo, v ktorom si nevedomky plávame práve na počiatku identického znehodnotenia systému, ako to, s ktorým sa stretávame dnes?

děti
 
Začína to na úrovni škôl, internátov a iných spoločenských zriadení
 
Budúca nádej a spása nie sú prirodzenou výbavou v mysliach mladých. To, čo je potrebné, je ich formovanie: cieľavedomá konštrukcia morálnych hodnôt, kritického pohľadu na život a schopnosť hľadať súlad, nie konflikt.  Ide o budovanie zdravého a schopného názoru či presvedčenia, ktoré sa má odvíjať od aktuálnosti situácie a dosiahnuť rozmery dostačujúce pre postupnú zmenu k lepšiemu.

vydírání
 
Keď sa zamyslíme nad touto problematikou, pojmy ako korupcia, byrokracia či slovné vojny na makroskopickej úrovni sú v užšom ponímaní prítomné všade, kde dochádza k sociálnej, medziľudskej interakcii. Uvedomme si, že chlapec, ktorého profesor slepo podporuje len za cenu toho, že je schopný rétor, nemusí predstavovať zaručený rozmach pre krajinu. Jeho správanie sa totiž môže absolútne vymykať morálnym zásadám, lebo nie je schopný všímať si, počúvať, tolerovať a samostatne myslieť. S podporou profesora, ktorý však tieto detaily prehliada sa opäť dostane k moci jedinec s podobnou výbavou, len preto, lebo sa pedagogický zbor uspokojil s istým talentom, ktorý ho za určitých okolností predurčuje k veľkým veciam. Inými slovami, za hlavný cieľ pedagógov by sme mali pokladať schopnosť ich všímavosti a nezaujatosti, spôsobilosti nachádzať vkusné talenty už medzi študentami, avšak ich genialita by sa mala podpísať v rozličných oblastiach.  Ide o splývanie ich talentu vo viacerých disciplínach, nie o prvenstvo v jednej.
 
Dôležitosť predstavujú pedagógovia
 
Pokiaľ sa dnes nezačneme sústrediť na kvalitatívne splývanie, kedy má elita škôl za cieľ pozorovať jedincov so schopnými názormi v súlade so schopným správaním sa, môžeme sa v našom presvedčení, že mladí zmenia svet k lepšiemu, decentne pomýliť. Ak sa nezmení systém požiadaviek na mladého človeka, ktorý vyrastá v tejto krajine, neprepracuje sa národná ideológia a neprehodnotia sa postoje mladých ľudí, celá reformácia systému sa nestane ničím viac ako krásnou utópiou.