Účinný a komfortný zdroj vykurovania, akumulačné kachle

Staršie byty a domy prinášajú tú nevýhodu, že sa ľuďom, ktorý v nich bývajú, nedarí znižovať náklady za energie a predovšetkým za vykurovanie. Jednou z príčin môže byť zlé, alebo žiadne zateplenie a druhou príčinou môže byť starý, alebo nevhodný zdroj tepla. V prípade, kedy Váš byt nie je napojený na ústredné kúrenie ani na plyn, býva jediným možným riešením vykurovanie pomocou akumulačných kachlí.
měrič teploty
A tu nastáva veľký problém. Mnohí z nás používajú veľmi staré typy akumulačných kachlí, ktoré sú veľmi málo účinné, veľmi nehospodárne a v neposlednom rade aj nebezpečné. Takéto vykurovanie nám doslova vysaje všetky peniaze z peňaženky. Preto je veľmi potrebné zvážiť kúpu nových akumulačných kachlí. Investícia do nich sa  po pár rokoch prevádzky vráti v podobe zníženia nákladov na vykurovanie Vášho bytu.
 
Výhody nových, moderných akumulačných kachlí
 
–        Dnešné akumulačné kachle prešli veľkým vývojom a už neplatí, že sú najmenej efektívnym zdrojom vykurovania.
–        Nové technológie prinášajú veľa výhod, čo do účinnosti vykurovania, komfortu obsluhy tak do vzhľadu.
–        Ako jedny z mnohých hospodárnych akumulačných kachlí možno uviesť napríklad STIEBEL ELTRON.
–        Tieto, ale aj iné akumulačné pece majú veľkú výhodu, že môžu stáť na zemi a dokonca aj priamo na koberci, bez akejkoľvek podložky.
–        Tehlová výmurovka, konštrukcia a dvojplášťový kryt znižuje povrchovú teplotu kachlí a súčasne zaisťuje rovnomerné rozloženie tepla.
–        Dnešné typy akumulačných kachlí sa tiež vyznačujú veľmi tichým chodom.
–        Hospodárnosť a teplotu v miestnosti stráži zabudovaný termostat.
–        Nahriate kachle už nespotrebúvajú žiadnu elektrinu a niekoľko hodín vydávajú nazhromaždené teplo.
–        Vo finále je potom spotreba elektriny menšia a my ešte ušetríme.
 topné těleso
Ako vybrať tie správne
 
–        Mnoho ľudí si mylne myslí, že vybrať a vymeniť staré akumulačné kachle za nové nie je problém.
–        Odporúča sa, obrátiť sa pri ich výbere na odborníkov, ktorí Vám poradia aký výkon a aký typ je vhodný práve pre Váš byt, aby bola ich prevádzka jednak účinná a jednak hospodárna.
 
Kde zakúpiť vhodné akumulačné kachle
 
–        Odporúča sa osloviť svojho dodávateľa elektrickej energie, ktorý Vám odborne poradí, na mieste skontroluje Vaše odberné miesto a prípadne zaistí i odbornú montáž.
–        Inštalačná firma Vám navyše staré kachle odvezie a zaistí ekologickú likvidáciu.