Tovar

Štúdium vysokej školy by nás malo v prvom rade úprimne zaujímať

Výber vhodného zamerania a následný nástup k štúdiu vybraného oboru na vysokej škole je zásadným krokom, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvniť našu budúcnosť, minimálne našu kariéru, ktorú si v živote vyberieme a rozhodneme sa ju vykonávať väčšinu svojho života. No niekto by možno namietal, že dôležité je dokončenia štúdia a titul, no a potom má človek dvere otvorené, nemusí sa spoliehať iba na jednu profesiu. Je to každého osobná vec, no chcel som naznačiť, že vybraný študijný obor by nás mal úprimne zaujímať a mal by nám dať istotu, že väčšinu svojho dospelého života strávime zamestnaním, v ktorom vidíme určitý zmysel a z väčšej časti nás úprimne zaujíma. Osobne túto voľbu považujem hádam za najpodstatnejšiu a možno ešte dôležitejšiu, než otázku spojenú s výškou platu.

kniha

• A úprimne povedané, ak niekto dokončí štúdium len z donútenia a následne vezme svoju kariéru s podobným postojom či pocitom, potom to aj tak vyzerá a veci nefungujú tak, ako by mali. Takýto človek potom obsadí miesto tým, akí by o danú profesiu mali úprimnejší záujem a pravdepodobne by ju vykonávali ochotnejšie i s väčším prehľadom.

V tomto článku však nie je mojou prioritou kritizovať spoločnosť, ale chcem iba zanechať radu, aby ste sa vybrali smerom, v ktorom vidíte určitý zmysel a úprimný záujem. Je pochopiteľné, že nie každé obdodie vás daná práca bude baviť a zrejme sa dopustíte i pár chýb, ale ide o to, aby bola vaša profesia z tých top, aké budete vedieť a predovšetkým chcieť vykonávať, ak ju zrovnáte s inými pracovnými ponukami.

čtení

Po dočítaní predošlých viet sa určite dostalo k slovu veľa otáznikov a medzi nimi jedna z bežných úvah, či sa vyberieme humanitným alebo technologicky zameraným smerom . Z tohto pohľadu svoje spraví aj povaha človeka a jeho doterajšie záujmy.