Business

Rozhodujte o výške svojho pzp predovšetkým Vy!

Pojem poistenie si spájame predovšetkým s dobrovoľným poistením niečoho, čo predstavuje našu istotu do budúcna. Ideálnym príkladom je poistenie v podobe zabezpečeného bývania, teda voči krádeži či voči poškodeniu domu požiarom a podobne. Poistenie sa môže týkať i rôznych predmetov (napríklad bicykla), ale v neposlednom rade aj nemateriálnej veci, akou je zdravie a poistenie v prípade zranenia sa pri práci.

pojistění

Trochu odlišná charakteristika sa však týka výnimky, akou je povinné zmluvné poistenie, v skratke pzp.
Už podľa názvu vieme, že ide o povinnosť danú zákonom, rovnako ako v prípade zdravotného poistenia. V prípade zdravotného poistenia si zdravotnú poisťovňu môžete vybrať podľa vlastného uváženia a odvody za vás hradí váš zamestnávateľ alebo úrad práce. V niektorých prípadoch, ak nie je človek oficiálne zamestnaný a nie je oficiálne ani zaregistrovaný na úrade práce, stane sa samoplatiteľom a toto poistenie si musí hradiť sám vo výške cca 63 eur mesačne. V takomto prípade je frustrujúce, že s výška poistného je neoblomná a navyše sa každým rokom zvyšuje. To však nie je prípad pzp.

obchodní spolupráce

V prípade pzp sa síce stanete samoplatiteľom, no o výške poistného môžete rozhodnúť vy .
K tomuto postupu budete potrebovať len pripojenie na internet a technický preukaz. Najskôr použijete online pzp kalkulačku, do ktorej zadáte odpovede na otázky týkajúce sa vašej osoby a vášho vozidla. Na základe zadaných údajov vám kalkulačka vypočíta výslednú sumu a teda výšku poistného, ktorá by konkrétne vo vašom pripade bola ideálna. Okrem toho vám vyhodí aj informácie o benefitoch, ktoré si máte právo uplatniť a tým pádom danú čiastku znížiť. Ak budete s výslednou sumou spokojní, k dispozícii máte dostupné poisťovne, ktoré s vami môžu celý proces okamžite uzavrieť.

autonehoda

Princíp a logika pzp nespočíva v poistení vášho auta či zdravia, ale ide o zodpovednosť disponovať nahromadenou sumou v prípade, ak zaviníte dopravnú nehodu.