Božské spojenie prírody a matematiky

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako sa príroda sama tvorí okolo nás? Ako všetko spolu kontrastuje, vytvára nezameniteľné úkazy? Zdá sa, že to je výsledok náhody. Alebo nie?
Ten správny pomer elegancie
Prekvapivo, aj medzi navonok úplne odlišnými vedami, ako je biológia a matematika, existuje silné puto. Týmto putom je zlatý rez.
Je to nekonečné číslo so zaujímavými vlastnosťami. Rovná sa približne 1,618034 a označuje sa gréckym písmenom   (φ).  Jedná sa o výsledok geometrickej úlohy:
 ,,Rozdeľte úsečku s dĺžkou x na dve časti a a b tak, aby pomer a ku b, bol rovnaký, ako pomer x ku a.“  Riešením tejto zložitej úlohy je práve φ.

slunečnice.jpg
 
(Ne)skrytá krása
Proporcie takmer všetkého na Zemi sú od neho odvodené. Najzreteľnejší  je na semienkach slnečnice, šiškách, či priereze ulity mäkkýša.  A nejedná sa len o prirodzené výtvory zemegule. Tvary zlatého rezu sú samy o sebe považované za príťažlivé a ich aplikovateľnosť je neobmedzená.
Kedy presne naň ľudstvo prišlo nie je tak úplne jasné. Niektorý zastávajú názor, že sa dá nájsť už pri Egyptských pyramídach, iný tvrdia, že na jeho princíp ako prvý prišiel o niekoľko rokov neskôr Pytagoras. V každom prípade jeho zadefinovanie pripisujeme Euklidovi. V jeho štúdiu neskôr pokračoval Luca Pacioli, ktorý bol inšpirovaný jeho priateľmi umelcami.
Jedným z týchto umelcov bol Leonardo Da Vinci. Tento vynálezca a maliar spojil umenie s logikou. Väčšina jeho nákresov sa zakladala práve na týchto príťažlivých tvaroch. Ba aj Mona Lisa je namaľovaná na tomto princípe. Práve tento fakt ju robí takou očarujúcou a všeobecne známou.

geometrie.png

Postupnosť nazývaná „zlatá cesta“
Jedným zo spôsobov ako sa k tomuto pomeru dopočítať, je Fibonacciho postupnosť. Fibonacciho čísla pomenoval Édouard Lucas podľa istého stredovekého matematika, ktorého prezývali Fibonacci.
Je to jednoduchý sled čísel, s ľahko pochopiteľným pravidlom. Každé ďalšie číslo sa rovná súčtu dvoch predchádzajúcich.  Čiže ak začneme od nuly, postupnosť bude vyzerať: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… Takéto numerické poradia sa hojne zobrazujú v prírode – a v dnešnej dobe aj v oblasti IT (binárne reťazce).
 
Zlatý rez sa môže považovať za akýsi ukazovateľ atraktívnosti. Zobrazuje symetrické, presné a oku lahodiace obrazce. Svet ním bol, je, a podľa všetkého ešte aj dlho bude, fascinovaný.