Business

Zabráňte znehodnoteniu tovaru

Pre Vašu jednoduchšiu prepravu tovarov Vám spoločnosť na výrobu plastových obalov, a teda spoločnosť SchoellerAllibert prináša veľmi prospešné plastové prepravky s vekom. Jedná sa o plastové prepravky pri výrobe ktorých sa používa vysoko kvalitný a odolný plast. Tieto prepravky si môžete vyberať z viacerých tipov a rozmerov. V našej produktovej rade prepraviek je možné vyberať si podľa viacerých kritérií. Nájdete tu množstvo plastových prepraviek v dvoch základných kategóriách a teda plastové prepravky stohovacie a plastové prepravky stohovateľné zasúvacie. Ku všetkým prepravkám je možné si tieto zakúpiť aj s vekom, čo v nemalej miere napomôže k dokonalej preprave tovarov a zároveň, veko daný tovar ochráni pred znehodnotením či vysypaním alebo vyliatím.

skladové zásoby

V neposlednom rade stojí za zmienku fakt, že pri výbere plastových prepraviek je tieto vyberať si aj v rôznej farebnej variante, čo napomôže pri ich triedení s ohľadom na použité materiály či tovar. Prepravky sú zdravotne nezávadné, takže okrem ich použitia v automobilovom priemysle, či inom obdobnom priemysle, je vhodné použiť ich aj v potravinárskom odvetví ako je poľnohospodárstvo, či potravinárstvo. Pri samotnom výbere plastových prepraviek majte na zreteli ich nosnosť. Tieto prepravky sú skutočne vysoko odolné, no aj tak treba prihliadať na ich objem. Inak je preprava tovarov a iných nákladov s pomocou plastových prepraviek bezproblémová.

kontajnery s tovarom

Napríklad pri stohovacej prepravke 2366851 – Euro Contajner 600 x 400 x 300 – Solid, Ch, included drop door on the short side sa môžete spoľahnúť na skutočne veľmi efektívnu a pevnú prepravku, vhodnú na prepravu tovarov v rôznych priemyselných odvetviach. Je veľmi efektívna v manipulácii pri nakladaní, pre skladovanie ale aj pre prepravu samotnú.

Spoločnosť SchoellerAllibert Vám ponúka množstvo plastových obalov pre prepravu tovarov a rôznych nákladov a to všetko v najvyššej kvalite a odolnosti voči vonkajším vplyvom.