Web

Obsahový marketing a podnikanie na internete

Súčasný marketing zostáva vo veľkej miere online a práve internet, respektíve weby a sociálne siete sa stávajú jeho hlavným priestorom. Pretože je to práve online content, ktorý je dnes pravidelne navštevovaný.

Pre ľudí, čo sa pohybujú v online marketingu a majú svoj vlastný web, respektíve e-shop, však tento základný bod sám o sebe nestačí. Je potrebná reklama, ale takisto zviditeľnenie vo forme vždy aktuálneho a zaujímavého obsahu, ideálne vo forme bežných alebo reklamných článkov. O reklamné články sa stará copywriting so zameraním predávať konkrétne služby či tovar, zatiaľ čo content marketing sa skôr zbližuje s verejnosťou a získava nových návštevníkov ( a ideálne ich takisto mení na zákazníkov).

písanie, lapto

  • Články teda môžeme deliť na PR, reklamné a na tie, čo sa sústredia na SEO.

Skratka PR značí Public Relations, čiže po našom „vzťahy s verejnosťou“ a v tomto duchu by mal byť písaný ich obsah. Reklamné zasa majú prioritu predávať a záujemcov vyzývať k priamej akcii. Efektívna je však tiež tvorba článkov sa zameraním na SEO, ktoré majú za úlohu zvýšiť postavenie vašej stránky v internetových vyhľadávačoch. A to najmä tým, že v texte budú zakomponované kľúčové slová či spätné odkazy.

písanie na notebooku

Ak by sme mali charakterizovať novodobý content (obsahový) marketing a jeho význam, pravdepodobne ide dobrou cestou. Efektívnou pre samotné firmy a so sympatickým postojom k verejnosti. Novodobý trik totiž nespočíva v tom, neustále vravieť len o svojej firme a do textov tlačiť násilnú reklamu či suché fakty.

Takéto články musia byť predovšetkým atraktívne pre skupiny relevantných záujemcov. A pokiaľ sú tieto články písané zaujímavo, informatívne a atraktívne pre užívateľov, ich formu ocenia aj samotné vyhľadávače. To je cesta, ktorou ide dnešný obsahový marketing na internete a dúfajme, že si svoju podobu zachová aj v najbližších rokoch.