Technika

Ako umelej inteligencii vštepiť morálne zásady

V roku 2016 odštartoval na internete test, ktorý iniciovala skupina vedcov. Ide o to, že na internetovej stránke ukazujú ľuďom predstavujú rôzne scenáre zrážky autonómneho auta s iným autom, nejakou prekážkou na ceste alebo chodcom a tragédia je neodvratná. Úloha ľudí v tomto teste je určiť, kto má zomrieť, či pasažieri vozidla alebo chodec. Správna odpoveď však neexistuje. Do konca tohto roka chce EÚ predostrieť odporúčania pre vývoj umelej inteligencie z hľadiska etiky.
 
robot

Zodpovedná umelá inteligencia
V Klientskom inovačnom štúdiu v Bratislave každý týždeň vznikne projekt, ktorý nejakú ľudskú činnosť v budúcnosti zautomatizuje. V prieskume medzi zamestnávateľmi vyšlo najavo, že len 3% firiem investujú do rekvalifikácie zamestnancov pre pozície práce s inteligentnými strojmi, pritom sú títo ľudia pre firmy kľúčoví. Softvérové laboratórium v Bratislave Accenture predstavilo globálny program Skills To Succeed, ktorý si dal za úlohu, že do roku 2020 vyškolí tri milióny ľudí na ovládanie technológie a zlepší ich digitálne zručnosti kvôli lepšiemu uplatneniu na trhu práce.
 
Karta sa môže obrátiť
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov s ohľadom na rozširovanie ich schopnosti s ovládaním technológií by mohlo mať opačný efekt: namiesto hromadných prepúšťaní by firmy zamestnancov prijímali, hlavne špecialistov v oblasti starostlivosti o zákazníkov, pretože v dôsledku nových služieb môžu pribudnúť. Accenture vo svojej analýze uvádza zaujímavé údaje. Hovorí sa v nej, že ak sa firmy rozhodnú investovať do kooperácie strojov a ľudí rovnako, medzi rokmi 2018 až 2020 by sa zisky celosvetovo zvýšili 0 38% a o 10% by sa zvýšila aj zamestnanosť. Toto sa chystá urobiť asi pätina najvýznamnejších svetových spoločností.
 
technologie

Etický kódex pre androidy
Na posúdenie rozhodnutia umelej inteligencie je potrebný zoznam pravidiel pre roboty. Experti však tvrdia, že technológia ich predbehla pred právom. Príkladom je systém na udeľovanie identity pre ľudí, ktorý na ich spracovanie využíva biometrické údaje. Systém síce v niektorých krajinách funguje, no chýba právny rámec na ich nasadenie. Okrem totožnosti môže systém obsahovať napríklad informácie z oblasti vzdelania, certifikáty či diplomy, čo by mohlo pomôcť ľuďom v hľadaní si práce, ale zasa je problémom zdieľanie osobných údajov, na to legislatíva akosi pozabudla…
 
Roboti a ich predsudky
Umelá inteligencia postupom času nahradí človeka napríklad na pozícii v sociálnej sfére. Tento android by mal rozhodovať o tom, kto sociálnu dávku dostane a kto nie, a v tom je jeho výhoda, pretože netrpí predsudkami, a teda nikoho ani nediskriminuje. Lenže definícia základného rámca umelej inteligencie je v rukách človeka a akú si ju vytvoríme, taká bude. Zodpovednosť za jej „vlastnosti“ nesú technologické firmy, je na nich, aby ju naučili dobrým mravom a správnym hodnotám.